Bokessay

Selv om jeg vet at den er løgn, fortsetter jeg å bygge min egen skrivemyte

Generasjonsskipet er en perfekt analogi for vår egen ferd gjennom tid og rom, skriver Bjørn Vatne.