Bokessay

En bok som drar leseren inn, men også vender den mot verden

Andrzej Tichýs mange mulige verdener er først og fremst kritiske intervensjoner i vår egen, skriver Priya Bains.