Bokessay

Alt håp er ute, skriver Bernhard Ellefsen

Når svensken, dansken og nordmannen skal skrive roman om klimakrisen, er analysene ulike, men konklusjonen den samme: Enden er her.