Bokessay

«Spritslaget» som gjorde en ingeniør til forfatter

Espen Søbye skriver om Arthur Omre, «Spritslaget på Bygdøy» 23. mars 1923 og hva som skjer når virkelighet blir litteratur.