Bokessay

Brev som var ment for én i 1880, er i dag adressert til oss alle

Med private brev mellom ekteparet Erik og Sofie Werenskiold blant kildene, gir Marit Werenskiolds dobbeltbiografi av sine besteforeldre et nært og intimt blikk på noen av de mest begivenhetsrike årene i norsk historie.