Bokessay

Kerstin Ekman: Slipp ikke noen inn i manuskriptet ditt

I forbindelse med sin 90-årsdag utgir Kerstin Ekman en stor bok om litteratur som betyr mye for henne. I kapittelet fra «Min bokvärld» som vi her gjengir, skriver hun om Selma Lagerlöfs roman «Bannlyst», og om hvordan hun selv når frem til det som blir romaner.