Bokessay

Firefelts fattigdom: Naturen blir overkjørt

I en tid der ignoranse anses som den mest fullkomne form for antielitisme, er naturen særlig utsatt, skriver Ulrik Eriksen.