Kommentar

Vi må snakke om rase

Rase forsvinner ikke selv om vitenskapen tilsier at den burde gjøre det. Dessuten er smittefaren betydelig. Vitenskapelig kunnskap er jo ikke bare et produkt av forskning, men også av sin samtid.