Kommentar

Bøker er verktøy til å tenke med, og nå trenger vi dem mer enn på lenge, skriver Bernhard Ellefsen.