Kommentar

Amerikansk boksensur har nådd et kritisk nivå, skriver Ane Farsethås.