Kommentar

Den som vil fordømme en bok, kan godt koste på seg å lese den først

Rushdie-affæren danner fremdeles mønster for ytringsfrihetskonflikter verden over, skriver Ane Farsethås.