Kommentar

Innholdsindustrien: Et uttrykk for nyliberalismens triumf

«Innhold» er et av de mest sentrale begrepene i kulturen etter årtusenskiftet, og det er håpløst underbelyst, skriver Bernhard Ellefsen.