Kommentar

Etter 20 år med «literacy» i skolen kan vi kanskje prøve litteratur igjen?

Når godnattfortellinger og «et boklig hjem» er så gunstig for barnas utvikling, hvorfor gir vi dem da direktoratdikt til eksamen, spør Bernhard Ellefsen.