Kommentar

Mangelen på psykologisk innsikt er tidvis mer skremmende enn intrigene i Helene Floods krimbøker

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg i siste bok i serien, skriver Live Lundh.