Kommentar

Med Oliver Lovrenskis roman blir lengselen etter «det ekte» selve produktet

Lovrenski og forlaget hans har selv gjort markedsføringsstrategi av nettopp de forestillingene som litteraturoffentligheten har kjempet for å frigjøre seg fra, skriver Bernhard Ellefsen.