Kommentar

Konkurransetilsynets opptreden overfor bokbransjen: Helt utrolig pussig

Den halve milliarden som kom og gikk, styrker ikke tilliten til Konkurransetilsynet, skriver Bernhard Ellefsen.