Kommentar

Jon Fosses takk er uvanlig personlig, skriver Ane Farsethås.

Det mest overraskende ved Nobel-foredraget er slutten.