Reportasje

– Ein skal forhalde seg til at naboen, som har kome heim frå Syria, er ute av fengsel og skal bli ein del av samfunnet igjen

Norske Ishaq vart dømt for terrorplanlegging i Syria. Regissøren av teaterstykket basert på livet hans trur det vil opne nokre sår – men risikerer det også å gå den domfeltes ærend?