Ideer

Slag og slagsider i klimaforskningen

Løsningene er en del av klimaproblemet. Kan vi shoppe oss fra utfordringene?