Ideer

Det vestlige nullpunktet

WEIRDS. De utgjør det lille mindretallet av vestlige, velutdannede og demokratisk anlagte mennesker som psykologene bruker til forsøk når de skal si noe universelt om menneskeheten. Nesten 90 prosent av verdens befolkning lever under helt andre forhold.