Ideer

Kjølig blikk på surrogati

Konklusjonen er klar: Forbudet mot surrogati må oppheves.