Ideer

Den fortidde historien

For viktoriatidens leger var kvinnelig kjønnslemlestelse et helsefremmende inngrep. I USA pågikk klitorisamputasjon til og med i det 20. århundre.