Ideer

Fastleger er også mennesker

Vi trenger å gå litt i dybden på fastlegerollen.