Ideer

Demokratisk privatliv

Et fungerende demokrati forutsetter at den enkelte borger har en beskyttet privat sfære, uten inngrep fra offentlige myndigheter og uten at det private offentliggjøres.