Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Ideer

Demokratisk privatliv

Et fungerende demokrati forutsetter at den enkelte borger har en beskyttet privat sfære, uten inngrep fra offentlige myndigheter og uten at det private offentliggjøres.

Kun for abonnenter