Ideer

I en svindlers hjerne

Diederik Stapel, en nederlandsk sosialpsykolog, gjennomførte en dristig akademisk svindel ved å fabrikkere undersøkelser som fortalte verden det den ville høre om menneskenaturen.