Ideer

Klima på dypt vann

Hva: Jordens overflatetemperatur har det siste tiåret blitt holdt stabil av sirkulasjonen i Stillehavet. Hvem: Klimaforsker Gerald Meehl og kolleger ved National Center for Atmospheric Research, USA. Hvorfor: Det er viktig å forstå endringer i global oppvarming både på kort og lang sikt.