Ideer

Den lange sorgen

Hva kunne Torgeir ha blitt? En fars beretning.