Ideer

Helsestasjonismen

Vil den stadige utvidelsen av helsestasjonens ansvarsområder nå et metningspunkt, der de åpenbare bedringene i folkehelsen blir mindre og faren for at velmente målinger tipper over i overbehandling og «sykdomskremmeri»?