Ideer

KrF: Med hjartet på rette staden

Hvorfor prioritere tiltak med en klar relativ verdi – som kontantstøtte og 400 milliarder på jernbane – når man heller kan redde liv med uendelig verdi?