Ideer

Ledende jurister med varsko: Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes

Åtte endringer, som alle er skjedd i 2021, viser at grunnleggende prinsipper om åpenhet, folkestyre og politisk kontroll presses stadig lenger utover sidelinjen. Utviklingen må reverseres, mener landets ledende jurister innenfor rettsvitenskap.