Ideer

Ap har fundamentale problemer med argumentasjonen mot aktiv dødshjelp

Det store flertallet vil tillate aktiv dødshjelp. Da er det spesielt viktig å spørre seg om argumentasjonen mot egentlig er tungtveiende, skriver logikksjekkerne.