Ideer

Det har en verdi å kunne navnet på 67 fiskeslag i din lokale elv

Lokalt forankret og erfaringsnær kunnskap er sterkt svekket til fordel for den universelt anlagte «hver gang, så»-kunnskapen som skolen i tråd med det rådende vitenskapsidealet rendyrker i de fleste fag.