Ideer

Når guttene er omkring 20 år, viskes kjønnsforskjellene ut