Kronikk

Vindkraft i naturområder er ikkje europeisk solidaritet

Putin må ikkje få bli vindkraftlobbyens viktigaste allierte i å driva fram vidare nedbygging av norsk natur.