Ideer

Like forskrekket hver gang mine medstudenter sa at de gikk «på skolen»

I stedet for å jobbe burde studenter vanke på antikvariat, skriver Aksel Rogstad.