Ideer

Usman Rana: Kjernen i konflikten er den israelske okkupasjonen

Om man kaster et blikk på kartet over land som har anerkjent den palestinske staten, er det ironisk nok landene som sterkest forsvarer Ukrainas selvråderett mot russisk ekspansjonisme, som glimrer med sitt fravær. Nei, Ukraina er ikke Palestina. Og våre land er stort sett prinsippløse i utenrikspolitikken, skriver Usman Rana.