Debatt

Sunn skepsis

Vaksiner

Med utgangspunkt i noen tilfeller av meslinger i Oslo, særlig blant innvandrerbarn fra Somalia, forsøker assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i en artikkel i Morgenbladet 25. februar å overbevise oss om at ikke er noen sammenheng mellom autisme og bruk av MMR-vaksine. Hun gir en gjennomgang av innvendingene mot Dr. Andrew Wakefields data, og bruker dette til å hevde at vaksine, spesielt MMR-vaksine, ikke fører til autisme og at visse miljøer har en helt ubegrunnet frykt for vaksine. Selvfølgelig er vi enige i at «elendig forskning kan skade», men problemene rundt vaksinasjon og autisme er nok adskillig mer nyanserte enn det som kommer til uttrykk i innlegget.

Antall nye tilfeller med autisme øker sterkt, særlig i land som USA, Canada, Storbritannia og i Skandinavia – dette i motsetning til mange utviklingsland. I offisielle tall fra USA anføres det nå at 1 av 110 nyfødte vil utvikle autisme. Lignende tall foreligger også fra Storbritannia og Canada. Myndighetene i disse landene ser alvorlig på situasjonen, og man leter etter årsaksfaktorer til økningen. Noen data viser også at når foreldre fra utviklingsland får barn i industrialiserte land, øker antall barn med autisme.

En av mange årsaksfaktorer kan være virusinfeksjoner og bruk av virusvaksine, som for eksempel MMR-vaksinen. Her og nå er ikke plassen for en bred gjennomgang av argumentasjon for og imot. Vi vil bare henvise til et sitat fra en stor oversiktsartikkel med tittelen «Theoretical aspects of autism: Causes – A Review» som sto i februarnummeret 2011 i Journal of Immunotoxicology. I artikkelen, som har over 150 referanser, står det under avsnittet «Measles Mumps Rubella Vaccine (MMR)»: «The United State Goverment and Dr. Geberding, Director of Vaccines at Merck & Co. Inc., say that autistic conditions can result from encephalopathy following vaccination.»

Det er lite trolig at sjefen for vaksineproduksjonen ved en av verdens største vaksineprodusenter ville kommet med en slik uttalelse uten å ha en viss dekning for den. Også den norske «Felleskatalogen» omtaler at MMR-vaksine kan gi cerebrale bivirkninger. På egne hjemmesider anbefaler Folkehelseinstituttet at visse grupper barn, for eksempel barn med immunsvikt, ikke skal ha «levende vaksiner», det vil si MMR-vaksine. Vi er ikke kjent med i hvilken grad dette blir tatt hensyn til før et barn blir vaksinert eller er med ved vurdering av «vaksineskade» eller påstått autisme etter MMR. I motsetning til det som hevdes i Stoltenbergs bidrag til Morgenbladets spalte «Forskningsfronten», synes vi at det tyder på at foreldre til barn fra utviklingsland er oppegående når de er tilbakeholdne med å vaksinere sine barn. Det er ethvert foreldrepars rett – og plikt – å velge hva de tror er til det beste for sine barn. Usikkerheten rundt visse vaksiner som en mulig årsaksfaktor til autisme eksisterer fremdeles, selv om enkelte myndighetspersoner mener noe annet.

Tore Midtvedt Professor em., Karolinska Institutet, Stockholm

Geir Flatabø Lege, Medisinsk Helsesenter, Ulvik

Hanne Bjørg Walker BioMed clinic, Oslo

Mer fra Debatt