Debatt

Det norrøne idealet til NS-erne

KRIGSHISTORIE

Gunnar Skirbekk kommer med en politisk ukorrekt antydning i Morgenbladet 2. november. I forbindelse med en ny bok om Gulbrand Lunde, som muligens ble drept for sin norskhet, antyder Skirbekk at vi i dag «bør få eit meir nyansert syn på dei som var på feil side».

Var norske nazister en trussel mot de germanistiske nazistene? Var Quislings menn for norske? Skirbekk siterer fra Meldungen aus Norwegen at Lunde drev med «ei avgrensing av Noreg frå dei øvrige germanarane».

Ville ikke de norske nazistene ha et globalistisk nazirike underlagt Tyskland? Det norrøne idealet forkludrer det globalistiske. Vi får trøste oss med at det globalistiske idealet i dag føres videre av anti-nazistene. Humanistene med sitt globale perspektiv kjemper for saken.

Eller, kanskje vi trenger en gjenoppvekking av det norrøne idealet? Et globalistisk verdensstyre vil ganske sikkert mangle respekt for det partikulære. En ny verdenshumanisme kan bli en mastodont med maktglede på få hender.

Ole Wilhelm Klüwer
Talsmann for Foreningen av norske NS-barn

Mer fra Debatt