Debatt

Dørene er for lengst åpnet

PSYKIATRI

Tor-Johan Ekeland kommer med mange bastante påstander om «psykiatrien» i en kronikk i Morgenbladet 14. juni. Hans forehavende er prisverdig – å gjøre leseren oppmerksom på en nyutkommet bok med fortellinger fra mennesker som har vært psykotiske. Det bakteppet som Ekeland tegner er imidlertid ganske misvisende.

«Kjernen i psykiatriens kunnskapssyn, det som legitimerer at denne disiplinen utøver diskursiv og institusjonelt hegemoni», er ifølge Ekeland, «galskap [forstått] som biologiske sjukdomer». Og: «Sidan 1980-talet har det biomedisinske grunnsynet rula». Videre er «psykiatriens behandlingshistorie ei historie om monolog, og om feilgrep og overgrep». Men psykiatrien er, stadig ifølge Ekeland, også «splitta». Det finnes en retning med utspring i psykoanalysen som ser på mennesket som et intensjonalt vesen. «Ein har sett det som uråd å sameine … desse to begrepshorisontane.»

The good news er at «vi med litt audmjukskap» kan prøve «tanken om at begge perspektiva er nødvendige». Det er fint at Ekeland kan rettlede oss litt.

Men fra spøk til alvor. Hvilken «psykatri» er det Ekeland snakker om? Psykiatrien på Kraepelins tid? Amerikansk psykiatri? Moderne norsk psykiatri? Hvordan finne ut av hva moderne norsk psykiatri står for? Jo, man kan lese programerklæringer fra Norsk psykiatrisk forening og lærebøker i psykiatri. Av moderne lærebøker kan nevnes Ulrik Malt og medarbeideres Lærebok i psykiatri, og Personlighetspsykiatri av undertegnede og medarbeidere. Finner man at det «biomedisinske grunnsynet» «ruler» i disse skriftene? Det skal godt gjøres. Det uttrykkes gang på gang at psykiatrien har et biopsykososialt grunnsyn, og det redegjøres for hva dette innebærer.

Og den «audmjuke dialogen» som Ekeland inviterer oss inn i? Den har pågått siden 1960-tallet, spesielt etter at psykiater Svein Haugsgjerd utga boken Nytt syn på psykiatrien i 1970. Jeg anbefaler leserne å sjekke programmene til Psykiatriveka og Schizofrenidagene, de to viktigste faglige arrangementene i norsk psykiatri. Psykiatriveka gikk av stabelen i mars. Her var det ikke spesielt mye biomedisin, men et sterkt engasjement fra et rekordstort antall norske psykiatere for å forstå mer av personlighetens rolle for psykiske lidelser. Så Schizofrenidagene. Hvor mye biomedisin og splittelse finner man her? Her er det snarere slik at intensjonaliteten «ruler».

Ekeland forsøker å sparke opp vidåpne dører. Han om det. Det betenkelige er at han med dette villeder offentligheten til å tro at dørene er lukket.

Sigmund Karterud

Professor i psykiatri, UiO

Mer fra Debatt