Debatt

Antisemittisme og ytringsfrihet

«Dieudonné er anti-sionist, men ingen jødehater.»

ANTISEMITTISME

Er Dieudonné en antisemitt? Som Tove Gravdal skriver 17. januar, koker polemikken om komikeren i Frankrike. Men de færreste tør å nevne elefanten i rommet.

Saken kan ikke sees isolert fra den ideologiske konteksten, spesielt påvirkningen pro-israelske lobbygrupper har på fransk politikk og ytringsfrihet. Det har lenge vært tette forbindelser mellom regjeringen og disse gruppene.

Dieudonné er en sterk og reflektert kritiker av Israels okkupasjon av Palestina. Han mener slavehandelen og franskmenns fremferd i de tidligere koloniene har medført minst like store lidelser som holocaust, og fortjener like stor plass i Frankrikes historie og lovverk.

Han kritiserer skribenten Bernard-Henri Lévy for dennes rolle som pådriver for bombingen av Libya. Sammen med historikeren Alain Finkielkraut og tv-verten Patrick Cohen er Lévy blant de mest aktive i heksejakten på Dieudonné. Ikke overraskende blir de utsatt for komikerens nådeløse humor.

Flere ministre er selverklærte sionister. Innenriksminister Manuel Valls har uttalt at han for alltid vil være bundet til Israel. Han motsatte seg også Palestinas observatørstatus i FN. Uavhengige medier har spurt om han er minister for Frankrike eller Israel. Valls har ledet an i kampanjen mot Dieudonné.

Gayssot-loven fra 1990 brukes til å stanse kritikk av Israel, og forby debatt om holocaust. Som eneste land i Europa kriminaliserer Frankrike den internasjonale boikottbevegelsen mot Israel. Den jødiske forsvarsliga (LDJ), en høyreekstrem terroristorganisasjon, er forbudt i USA, Canada og EU, men tillatt i Frankrike. Den 16. januar demonstrerte en mobb fra LDJ på Bastille-plassen under israelske flagg og til ropene «Død over Dieudonné» og «Israel vil seire».

På klassisk fransk vis sparker Dieudonné til alle sider: islam, kristendom, afrikanere, Iran, politikere og den katolske kirke. Han var Frankrikes mest populære komiker inntil han i 2003 laget en sketsj om israelske bosettere. Beskyldningene om antisemittisme kom raskt, og har tiltatt i styrke siden. Som svar har Dieudonné harselert mot de pro-israelske lobbygruppenes uverdige utnyttelse av holocaust som politisk verktøy.

Uansett holdning ellers til komikeren reagerer franskmenn på de overveldende angrepene fra makteliten og media. En meningsmåling i Le Figaro viste at 68 prosent var mot det de oppfattet som et alvorlig angrep på ytringsfriheten. Mens Manuel Valls’ popularitet har falt, strømmer flere tusen publikummere hver kveld til Dieudonnés nye show.

Dieudonné er antisionist, men ingen jødehater. Han er på parti med de undertrykte og kjemper mot maktmisbruk og urettferdighet med humor. Og latter har til alle tider vært et fryktet våpen.

Marie-Christine Stigset
Oslo

Mer fra Debatt