Debatt

Tvilsom myteknusing

Mina Gerhardsen etterlyser i Morgenbladet 29. januar en debatt om ruspolitikk som er basert på forskning og fakta, ikke ønsketenking og myter. Jeg kunne ikke vært mer enig; debatten om narkotikalovgivning er altfor viktig til å overlates til gode intensjoner og falske antakelser. Men Gerhardsen bør først lære å feie for egen dør.

Jeg skal ikke krangle med Gerhardsen om hvorvidt norske ungdommer har et lavere forbruk av cannabis enn gjennomsnittet i Europa. Det har vi nemlig. Ei heller skal jeg krangle om at det å røyke cannabis er noe ”alle gjør”. Hun gjør derimot en stor feiltakelse ved å automatisk slutte at dagens ruspolitikk ene og alene skal ha ansvaret for dette. Norge har, i tillegg til en streng ruspolitikk, også et høyt utdanningsnivå, lav arbeidsledighet og et nærmere pietistisk forhold til rus.

Hvor lenge ønsker Gerhardsen og andre forbudstilhengere å rettferdiggjøre titusenvis av dødsfall

Som Gerhardsen selv påpeker (og som alle vet) er ikke all forskning på rusfeltet entydig. Helt tydelig er det derimot at hun velger å behandle de aller minst omstridte delene av det. På makroplanet har hun allerede slått fast at alt er vel og bra. Men samfunnet kan ikke alltid brytes ned til bare tall og statistikker i internasjonale rapporter og spørreundersøkelser. Det eksisterer nemlig en helt annen virkelighet parallelt med den hun skisserer med enkle fakta og forhastede beslutninger. La oss se litt på denne.

Finansering av terrororganisasjoner. Utenforskap og stigmatisering. Kriminalitet. Dødsfall. Alle konsekvenser av dagens ruspolitikk. Hvor lenge ønsker Gerhardsen og andre forbudstilhengere å rettferdiggjøre titusenvis av dødsfall i krigen mot narkotika, fengsler fylt opp til randen av rusavhengige, overdosedødsfall knyttet til farlige rusmidler, unge menneskers innpass i kriminelle miljø og heksejakten på rusavhengige, alt for et minimalt lavere forbruk av cannabis?

Og ville det i det hele tatt vært så veldig farlig med et noe økt forbruk av cannabis? Det er merkverdig at Gerhardsen og Actis bruker så mye av sin tid på å kjempe mot cannabis, til tross for at et forskerkor tilnærmet unisont skriker om at skadeeffektene av alkohol er ligger på et mye høyere nivå enn det cannabis gjør. Merkverdig er det også at hun selv mener dagens ruspolitikk kan rettferdiggjøres fordi den er støttet av 83 prosent av den norske befolkningen, mens kun 12 prosent tar til orde for legalisering. Majoritetstyranniet lenge leve.

Det er veldig uklart hvilke ruspolitiske implikasjoner Gerhardsen mener bildet hun maler skal få. Synes hun norsk ruspolitikk er så velfungerende? I så fall virker det som om Gerhardsen selv lever i en drømmeverden, dominert av ønsketenkning og myter. Det er et etter hvert ganske kjent fenomen at Norge ligger langt høyere på overdosestatistikken enn det vi ønsker. Hvor mange av disse dødsfallene skyldes så cannabis? Ingen. Men fra tid til annen dukker det opp overskrifter som forteller oss at vi har vært vitne til enda et dødsfall forårsaket av cannabis. Disse er, til tross for villedende overskrifter, forårsaket av syntetisk hasj som kan ha opptil 100 ganger større effekt enn naturlig cannabis. Dersom en velger å regulere stoffet, i stedet for å la det være tilgjengelig rundt ethvert gatehjørne, til enhver tid, vil man i det minste sørge for at dagens unge ikke må bøte med livet for å havne på feil side av loven.

Sondre Hansmark Persen
Leder i Bergen Unge Venstre

Mer fra Debatt