Debatt

Paradis på jord

I essayet «En teknologisk himmel» 3. februar skrev Dag Hareide om transhumanisme: ideen om at vi kan og bør bruke teknologi til å endre menneskeheten. Slik ild, skriftspråk, tallsystem og elektrisitet har endret oss radikalt frem til nå, vil data-, bio- og nanoteknologi endre oss i tiden fremover – på vel så dyptgripende måter. Transhumanister ønsker å bruke teknologi til å gjøre oss til en snillere, klokere og gladere art.

Hareide omtaler transhumanisme som «forakt for svakhet». Anklagen gjør vondt.

Hareide er negativ. Først påpeker han likheter med religion. Han forklarer imidlertid ikke hvorfor det vil være galt å bruke teknologi til nå mål som vi mennesker har drømt om i tusenvis av år – mål som dermed også har gitt seg utslag i religion. Semittiske religioners paradis er et sted med evig liv, ingen aldring og ingen lidelse. Nirvana og moksha er mer direkte lidelsens opphør. Transhumanister vil ta oss dit vi mennesker alltid har villet dra, ved hjelp av det eneste som kanskje kan få oss dit: teknologi.

Hareide omtaler transhumanisme som «forakt for svakhet». Anklagen gjør vondt. Transhumanister tar til orde for å bruke teknologi til å demme opp for brutaliteten, aggresjonen og korttenktheten som preger oss mennesker i dag, og som gjør at vi tankeløst tråkker på hverandre og på andre arter. Kan ikke vi transhumanister snart få bli kritisert for de ideene vi faktisk forfekter?

Ole Martin Moen er postdoktor i filosofi, UiO.

Mer fra Debatt