Debatt

Svar til Skodvin

Nokuts analysedirektør Ole-Jacob Skodvin svarer i forrige nummer av Morgenbladet på vår kronikk «Studentenes stemme?» (Morgenbladet 10. mars). Kronikken tok opp det vi mener er problematiske sider ved Nokuts doble status som tilsynsmyndighet og forskningsaktør. Skodvin svarer med å henvise til Nokuts lovfestede, faglige uavhengighet, men en slik referanse sier ingen ting om hvordan Nokut praktiserer sin uavhengighet.

Vi hevdet aldri at Nokut ikke har tilgang til karakterdata. Tvert imot, vi pekte på at Nokut har koblet karakterdata til informasjonen fra studentene, på en måte som gir et misvisende resultat.

Skodvin gjør et nummer ut av at Nokut ikke sendte ut pressemeldinger om at språkstudenter jobbet lite og likevel fikk gode karakterer. Men selvsamme Skodvin var den som på frokostmøtet i 2016 ironiserte over språkstudentenes tidsbruk i lys av deres gode karakterer: Foran et innbudt pressekorps, streamet på internett (nokut.no). At en fremmøtt student måtte tre reddende til med den kvalitetssikring som Nokut ikke selv hadde klart å mønstre, bekrefter vel at det finnes grunn til bekymring over hvordan Nokut håndterer bearbeidelsen og formidlingen av forskningsresultatene sine.

«Vi ønsket å skape debatt rundt hvorfor studenter i enkelte fag bruker lite tid på studiene, men likevel får bedre karakterer», sier Skodvin. Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser, er støy. Hvis Nokut vil ta ansvaret for å sammenstille, analysere, og tolke data fra studentundersøkelsen, må Nokut også ta ansvar når feiltolkede resultater formidles i mediene. Vi har ikke sett noe tegn til at Nokut aktivt har forsøkt å rette opp det feilaktige inntrykket som ble skapt av språkstudentenes tidsbruk.

Problemet er ikke at «informasjon bevisst eller ubevisst kan bli misoppfattet eller misbrukt av journalister og politikere», slik Skodvin hevder. Problemet er at informasjonen «bevisst eller ubevisst» ble misoppfattet og misbrukt av Nokut selv, i iveren etter å forfølge en tolking som var så altfor fristende.

Vår analyse av Studiebarometeret som kunnskapsform og samfunnsfenomen kan leses i Nytt Norsk Tidsskrift ½017.

Ingrid Birce Müftüoglu er postdoktor ved Universitetet i Bergen.

Jan Reinert Karlsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Rasmus Slaatelid er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Mer fra Debatt