Debatt

Mitt anliggende er NRKs kampanjejournalistikk

Min kronikk «NRKs kampanjejournalistikk mot Rikshospitalet fører ikke frem» har fått to tilsvar. De fortjener begge et svar, da de begge peker på store utfordringer for gruppen som er til behandling gjennom Norsk Behandlingstjeneste for Transseksuelle på Rikshospitalet (NBTS).

La meg først klargjøre følgende: Jeg kjenner ikke noen på NBTS, er ikke pasient der i dag. Jeg er heller ikke ansatt der, ei heller har jeg ingen relasjon til dem.

Ut fra hva jeg kan lese i svarene fra Karoline Skarstein og Elsa Almås, treffer min kronikk godt. Mitt anliggende er den ensidige kampanjejournalistikken fra NRK. Det eneste vi hører fra artiklene er den krevende situasjonen til den som kritiserer. Jeg mener fortsatt dette er en ubalansert form som journalister bør endre på.

Så er jeg helt enig med Skarstein at det er svært trist å lese at de som kommer til utredning ikke får den behandling de ber om. Noen opplever også å bli avvist av NBTS, med påfølgende svært krevende livssituasjon. Jeg har ikke rettet kritikk mot andre som har vært til behandlingsutredning. En slik karakteristikk fra Almås faller derfor på sin egen urimelighet.

Så vidt jeg har forstått det, er det helsemyndighetene som kan endre på rutiner på sykehusene og ikke bare sykehusene selv. Derfor er dette en problemstilling som burde vært løftet til helseforetak eller departement.

At NBTS hvert år har en økende pågang av personer som henvises til dem er et nasjonalt anliggende for norske helsemyndigheter. Men jeg deler bekymringen for at personer med et behandlingsbehov avvises.

Det er jo helt åpenbart i Norge i dag at de regionale helseforetakene burde være en førstelinje for alle som skal inn til behandling for ulike typer kjønnsdysfori. De som bare har behov for deler av en behandling burde få det i de regionale helseforetakene. De som skal videre til full kjønnskorrigering kan da henvises videre til Rikshospitalet.

Det ser ut for meg som at det vi alle sitter og venter på er nye behandlingsrutiner for alle som faller inn under begrepet kjønnsdysfori.

Den som har nøkkelen her er statsråden. Vi får derfor bare håpe på at dette kommer på plass så raskt som råd er.

Mer fra Debatt