Debatt

Forskerne forskutterer fare

I Morgenbladet 29. juni kritiserer Genøk-forskerne Sarah Agapito og Odd-Gunnar Wikmark vår omtale i Morgenbladet 22. juni av to forskningsartikler om genredigeringsmetoden Crispr. De kaller vår forståelse av studiene for snever, og antyder at vi ikke evner å se resultatene i sammenheng.

Dette finner vi svært overraskende. Agapito og Wikmarks egen beskrivelse av forskningsfunnene er i all hovedsak lik vår egen; bruk av Crispr kan øke andelen celler med forhøyet kreftrisiko i cellekultur. Dette er fordi metoden fungerer best i celler som mangler proteinet p53, som er viktig for å beskytte mot kreft. Vi påpeker i tillegg et sentralt poeng: Disse forskningsresultatene indikerer ikke at bruk av Crispr i seg selv forårsaker kreft, fordi det er ikke gjort forsøk som gir grunn til å komme med en slik påstand. Forskerne bak studiene gjør heller ingen forsøk på å konkludere i denne retningen. Det er derfor direkte feil når Agapito og Wikmark påstår at den ene artikkelen «fastslår at [genredigerte] celler vil være mer sårbare for DNA-forandringer og andre kreftfremkallende mutasjoner». Det artikkelforfatterne sier er at man risikerer å gjøre celler mer sårbare for mutasjoner hvis man aktivt hemmer p53-proteinet, uavhengig av om Crispr er brukt eller ikke.

Ansvarlig forskningsformidling innebærer også å ikke overtolke forskningsfunn.

Det er viktig å ta utfordringer på alvor når Crispr-teknologien etter hvert tar steget ut fra laboratoriene og inn i medisinsk behandling og matproduksjon. Det påpeker vi i vårt formidlingsarbeid generelt, og i vår tekst om Crispr fra 22. juni spesielt. Å drive ansvarlig samfunnsdialog innebærer å følge med på forskningsfronten på et felt i rask utvikling der vitenskapelige artikler publiseres i høyt tempo, slik vi gjør i Bioteknologirådet. Mange av disse artiklene er uavhengig og relevant forskning på risiko ved bruk av Crispr, som gjør at vi stadig lærer mer om både tilsiktede og utilsiktede effekter. Det er sannsynlig at forskerne vil oppdage risikomomenter man ikke har forutsett. Inntil slike funn eventuelt foreligger velger undertegnede imidlertid å ikke forskuttere dem. Det bør heller ikke Agapito og Wikmark. Ansvarlig forskningsformidling innebærer også å ikke overtolke forskningsfunn og skape unødvendig teknologifrykt.

Sigrid Bratlie

Seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Ole Johan Borge

Direktør i Bioteknologirådet

Mer fra Debatt