Debatt

Kjønnskategorier tåler grensetilfeller

Personer kan selvfølgelig være både cis og trans selv om de er ukomfortable med kjønnsroller.

Kristin Fridtun har rett i at kjønn og språk er vanskelig. Særlig gjelder dette for begreper som «trans» og «cis». Man er trans hvis man identifiserer seg som et annet kjønn enn det man fikk tildelt ved fødselen. Hvis man ikke er trans, er man cis.

Begrepene defineres ofte ulikt av ulike aktører og brukes svært bredt. Dette kan gjøre dem vanskelige å håndtere, men er like fullt forståelig: Når man ønsker å nå et sårbart og usikkert publikum, er det viktig å ikke ekskludere noen som trenger hjelp. Det er bedre å favne om for mange enn for få.

Fridtun har mistet troen på begrepet «cis». Begrunnelsen er at en del personer ikke tydelig kan kategoriseres som trans eller cis.

Grensetilfeller gjør imidlertid ikke binære kategorier ugyldige. Fridtun klarer ikke lett å kategorisere seg selv, men det finnes likevel mange eksempler på personer som det er lett å kategorisere. Det er ingen tvil om at mannen født med kvinnekropp som i dag har flatt bryst, langt skjegg og mannlig identitet, navn og uttrykk er trans. Det er heller ingen tvil om at mannen født med mannekropp med flatt bryst, langt skjegg og mannlig identitet, navn og uttrykk, er cis.

Skal en følge Fridtuns argumentasjon til sin naturlige konklusjon, bør vi slutte å snakke om natt og dag.

Skal en følge Fridtuns argumentasjon til sin naturlige konklusjon, bør vi slutte å snakke om natt og dag, fordi det finnes tilfeller som ikke passer inn i noen av disse to kategoriene. Fordi kveld og morgen eksisterer, er «natt» og «dag» ubrukelige begreper. Kjønnskategorier tåler grensetilfeller.

Kanskje er noe av problemet at Fridtun tolker cis som det å være komfortabel med kjønnsroller. Det er helt ukontroversielt blant de av oss som jobber med transsaken at personer selvfølgelig kan være både cis og trans selv om de er ukomfortable med kjønnsroller. Transkvinner skades også av stereotypier som sier at de må være hyperfeminine, passive og heterofile.

Transidentitet er komplisert og er ofte en blanding av personlig identitet, kroppslig dysfori og gruppetilhørighet. Vi må være tydelige på at et ubehag knyttet til kjønnsstereotypier ikke alene gjør en person trans.

Dessverre kommer Fridtun hverken med forslag til nye definisjoner, ei heller med begreper som kan erstatte trans eller cis. Mitt forslag er at vi heller enn å fjerne begrepene, bør ha tillit til at de tåler grensetilfeller og jobbe sammen for tydelige definisjoner som skaper minst mulig forvirring.

Aleksander Sørlie

Mer fra Debatt