Debatt

Downs og mangfold

Hva om et kosttilskudd kan forhindre at fostre får et kromosom for mye?

Dessverre omgår Maria Victoria Kjølstad Aanje i abortforbudsorganisasjonen Menneskeverd mine to utfordringer i spørsmålet om selvbestemt diagnostikk for og avbrytelse av svangerskap der fosteret har kromosomavvik.

For det første: Med færre barn med Downs syndrom i framtida kan vi få et « fattigere samfunn» med lavere « toleranse for annerledeshet», sies det.

Norske barn fødes med mindre sykdom og funksjonshemming enn noen gang. Lav fødselsvekt er redusert ved røykestopp. Medfødt syfilis er redusert ved screening og behandling av gravide. Ryggmargsbrokk er redusert ved bruk av et kosttilskudd. Og så videre. Alt dette har skjedd uten protester fra Aanje. Vi står igjen med at hun er imot forebygging av funksjonshemming bare når dette innebærer å avbryte svangerskapet. Det er greit, men da bør hun legge bort argumentene om tap av mangfold.

For det andre: Noen foreldre til barn med Downs syndrom føler at praksisen diskriminerer deres barn, men ingen viser til konkret diskriminering som følge av denne praksisen, verken i Danmark med utstrakt screening eller i Norge med svært begrenset screening. Tvert imot, inkluderingen av og omsorgen for disse barna er bedre enn noen gang.

Aanjes svar er at én person med Downs, Marte Wexelsen Goksøyr, også føler seg diskriminert. Downs-foreldre vil altså føle seg bedre ved at flere tvinges inn i et skjebnefellesskap med dem. Jeg mener det er absurd å legge et slikt ansvar på andre bare for å unngå såre følelser hos noen.

Aanje spør om det er «et problem for samfunnet hvis vi statlig finansierer screening som leder til abort på barn som i dag kan leve gode liv?». Hvis hun tenker på fostre med Downs og andre alvorlige tilstander, vil jeg si at et slikt tilbud til gravide kvinner er et gode som snarest bør innføres, og ikke et problem. Da kan kvinnen selv, i en gitt situasjon, bestemme om hun og hennes familie kan klare å ta livslang omsorg for et funksjonshemmet barn.

La meg spørre Aanje tilbake: Hva om forskningen om noen år viser at kvinner ved å ta en bestemt vitaminpille kan hindre at deres fostre får et kromosom for mye. Vil hun forby dette kosttilskuddet? Eller vil hun tillate det med den konsekvens at det fødes mange færre barn med Downs syndrom slik at samfunnet «blir mindre mangfoldig» og noen Downs-foreldre vil føle det diskriminerende?

Preben Aavitsland

Lege

Mer fra Debatt