Debatt

Misforstått om menneskelig myndighet

Det er ille at en dekan ved UiO henfaller til grovt demagogiske rasisme-anklager.

I Morgenbladet 29. november hevder Frode Helland at jeg den 22. november på rasistisk vis beskriver muslimer som umyndige individer og fraskriver dem full menneskelighet. Dermed ser han suverent bort fra hva jeg skriver: Med utgangspunkt i alle borgeres statsborgerlige likeverd er det å kritisere konservativ eller mainstream-islam nettopp å omgås muslimer «som voksne, myndige mennesker, til forskjell fra som umodne, umyndige barn».

Det er ille at en dekan ved Universitetet i Oslo i stedet for å diskutere sak, på denne måten henfaller til grovt demagogiske rasisme-anklager.

Når det gjelder saken, er det oppsiktsvekkende at ikke Helland vil innse hvor viktig det er å erstatte åpenbaringsreligiøse lovkilder med menneskets autonomi eller selvlovgivning. Men alt han skriver om disse tingene, synes å være basert på en enkel, men fundamental misforståelse; på en sammenblanding av menneskenes universelle evne til myndighet og selvstyre med deres høyst varierende bruk av denne evnen.

Ta Kants kjente oppsummering av opplysningstidens maksime om å tenke selv: «Opplysning er menneskets vei ut av dets selvforskyldte umyndighet [ …] Ha mot til å bruke din egen forstand er altså opplysningens valgspråk.» Dette er en universell handlingsappell rettet til alle med fornuftsevne, og ingen får sitt grunnleggende menneskeverd redusert fordi om de unnlater å leve opp til appellen.

En annen sak er at Kant kan kritiseres for at han likevel ikke konsekvent tilskrev alle mennesker fulle statsborgerretter. Men det får være Kants ansvar og ikke mitt. (Hans bøker er tross alt ingen hellige tekster.)

Ellers slenger Helland om seg med mer eller mindre skjulte sitater i form av setningsbrokker som leseren umulig kan ta stilling til og som det ville kreve lange artikler å redegjøre for. Jeg ser ikke noe poeng i å fortsette en debatt med ham. La meg avslutningsvis bare minne om at de som i første rekke rammes av den retoriske stilen hans, er de mange muslimer som modig tar til orde for en gjennomgripende reform av islam i opplysningstidens ånd.

Truls Wyller

Mer fra Debatt