Debatt

Istedenfor å diskutere våre funn, tillegger Marte Michelet oss motiver vi ikke har

Det er nedslående for den offentlige debatten.