Debatt

Er samfunnsforskningen autonom?

Vi trenger ikke forkaste vitenskapelige idealer og prinsipper for å studere makt eller undertrykkende ideer.